MINH HỒNG

ADP bắt đầu bằng việc tư vấn và làm mới hình ảnh thương hiệu cho Minh Hồng. Dựa trên việc cơ cấu hợp lý danh mục sản phẩm, ADP đã quyết định sử dụng thương hiệu chung cho tất cả các dòng sản phẩm của công ty. Từ đó đã cho ra đời hình ảnh bao bì thương hiệu Minh Hồng năng động, hiện đại, công nghiệp và bắt mắt hơn.

Xem chi tiết dự án!

Client: Mình Hồng

Industry: Multi-purpose biological products

Year: 2023

Location: Đà Nẵng

Scope of Works: Logo, Branding Identity, Packaging…

 

Let’s build something together

Client: Minh Hồng
Agency: ADP Brand
Timeline: 2022-2023

Credit

Location: Đà Nẵng, Việt Nam
Creative Director: Kts. Lê Thanh Tú
Manager Project: Hồng Nhi
Graphic Designer: Tin Bùi

Not what you are looking for? We offer custom design solutions too!

Can’t find the exact service you’re looking for but still excited to collaborate? We’re here to help. At ADP, we believe in the power of collaboration and partnership. Contact us to discuss your unique needs, and together, we’ll craft a bespoke design solution tailored to your specific requirements.

Contact Us