AVA logo official

AVA TRAINING

AVA là trường đào tạo nghề du lịch đầu tiên tại Hội An- nằm trong hệ thống giáo dục nghề quốc gia. Các tiêu chí “Học nhanh- làm thật”, kết nối giữa các học viên và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch  được ADP truyền tải vào logo và các ấn phẩm bộ nhận diện thương hiệu doanh nghiệp.

Hình ảnh chữ A và chữ V được sử dụng có hiệu ứng đồ họa tạo hiệu ứng thị giác, thể hiện cho sự chuyển động có tính kết nối, sự đoàn kết giữa AVA và các học viên, mũi tên thể hiện cho sự phát triển đều hướng, định hướng tương lai cho các học viên trên con đường làm việc sau này, dấu tick thể hiện sự hoàn hảo cho chất lượng đào tạo của trường.

Xem chi tiết dự án!

Client: Ava Training

Industry: Training center

Year: 2023

Location: Đà Nẵng

Scope of Works: Branding Identity, Logo Design, Print Design, Social Media…

Let’s build something together

Client: Ava Training
Agency: ADP Brand
Timeline: 2020-2021

Credit

Location: Đà Nẵng, Việt Nam
Creative Director: Lê Thanh Tú
Manager Project:  Thùy Linh
Graphic Designer: Diễm Phạm 

Not what you are looking for? We offer custom design solutions too!

Can’t find the exact service you’re looking for but still excited to collaborate? We’re here to help. At ADP, we believe in the power of collaboration and partnership. Contact us to discuss your unique needs, and together, we’ll craft a bespoke design solution tailored to your specific requirements.

Contact Us